Vodní záchranná služba ČČK

Vodní záchranná služba ČČK, z.s. (Dále VZS) byla založena v roce 1968. Je největší a nejstarší celostátní organizací věnující se vodní záchraně, vzdělávání a záchranářskému sportu. V současné době působí v deseti krajích České republiky a je aktivní součástí Integrovaného záchranného systému ČR.

VZS je členem mezinárodní organizace vodní záchrany ILS – International Life Saving Federation a zastupuje tak Českou republiku na mezinárodní úrovni.

VZS je také kolektivním členem Českého červeného kříže (ČČK) a dodržuje jeho principy a poslání.

V současnosti tvoří VZS prezídum a 37 pobočných spolků. Jedním z nich je i Vodní záchranná služba ČČK Chrudim (VZS Chrudim).