SPP VZS na Seči

Stanice první pomoci VZS ČČK Chrudim na Vodním díle Seč:

Areál Autokempu Pláž na Seči                                                
Objekt ev. č. 327 – mezi sekcemi kempu B a C                     
538 07 Seč  

 

Stanice je provozu od 1. Července do 31. Srpna v režimu 24/7

– Během této doby jsme vždy k zastižení na telefonním číle 

+420 608 545 889

 

Na stanici poskytujeme tyto služby:

– Záchrana osob na vodní ploše 
(tonutí, vyhledávání ztracených osob atd.)

– Technická pomoc na vodě 
(pomoc plavidlům s technickou závadou, převrácená plavidla, odstranění překážek z plavební dráhy atd.)

– Ošetření úrazových stavů 
(drobné a akutní úrazové stavy – odřeniny, krvácení, zlomeniny, apod.)

– Neodkladná přednemocniční péče 
(akutní neodkladné stavy ohrožující zdraví nebo život)

– Záchranné práce osob v těžko dostupném terénu 
(vyproštění a transport k předání ZZS)

– Preventivní činnost 
(ukázky činnosti a bezpečnost u vodních ploch pro tábory a organizované skupiny)

Možnost domluvit vyhledávání pod vodou
(utopená plavidla, cennosti jako outdoorové kamery apod.)