Vodní záchranná služba ČČK

Vodní záchranná služba ČČK, zapsaný spolek (dále VZS) byla založena v roce 1968. Je největší a nejstarší celostátní organizací věnující se vodní záchraně, vzdělávání, záchranářskému sportu a dalším aktivitám spojeným s vodním prostředím. V současné době působí v deseti krajích České republiky a je aktivní součástí Integrovaného záchranného systému ČR.

VZS je členem mezinárodní organizace vodní záchrany International Life Saving Federation (ILS) a zastupuje Českou republiku na mezinárodní úrovni.

VZS je také kolektivním členem Českého červeného kříže (ČČK) a dodržuje jeho principy a poslání.

Vodní záchranná služba ČČK má čtyři hlavní pilíře své činnosti

  1. Záchrana a poskytování neodkladné rozšířené první pomoci na vodních plochách a v jejich blízkosti, včetně technické pomoci a záchrany.
  2. Vodní záchranná služba ČČK, z.s. jako aktivní součást IZS.
  3. Sport a volnočasové aktivity pro mládež i dospělé, včetně prevence tonutí.
  4. Komplexní vzdělávací řád záchranářů – od juniorů po specialisty na specifické typy vodního prostředí a lektory/instruktory/školitele nejen pro složky IZS.

1. Záchrana a poskytování neodkladné rozšířené první pomoci na otevřených vodních plochách a v jejich blízkosti, včetně technické pomoci a záchrany.

VZS je jediná celostátní organizace svého druhu působící, zejména v letních měsících, na vodních plochách, kde funguje v režimu 24 hod/nonstop. Jakožto ostatní složka zařazená v Integrovaném záchranném systému (IZS) je pak běžně využívána k primárním zásahům na vodních plochách, nebo jejich blízkosti krajskými operačními středisky Hasičského záchranného sboru ČR (HZS), Zdravotnických záchranných služeb (ZZS), Policie ČR, nebo reaguje na tísňové výzvy přímo od občanů. Spolupracuje s Leteckou záchrannou službou, Státní plavební správou, Městskou Policií, se správci toků a vodních nádrží.

VZS působí zejména v lokalitách, kde tyto lokality bez rychlého nasazení motorového plavidla jsou pro pozemní složky obtížně, nebo zcela nedostupné. Zásadní je i velmi dobrá znalost zajišťovaných vodních ploch, všech rekreačních oblastí, ubytovacích zařízení, restaurací a občerstvení, kempů, břehů a jejich okolí, což je pro rychlý zásah a záchranu života velmi často klíčové. Rychlá odezva např. na výzvu tonutí, nebo stavu bezprostředně po tonutí, zásadně zvyšuje šanci na přežití. VZS poskytuje své čluny rovněž posádkám ZZS do obtížně dostupných míst a pro následný rychlý transport pacienta člunem VZS k sanitnímu vozu nebo vrtulníku Letecké záchranné služby (LZS).

V letních měsících VZS zajišťuje vybrané vodní plochy po celé České republice. Jedná se o:

Lipno, Orlík, Slapy, Hracholusky, Dalešice, Novomlýnská nádrž I (Mušovská – horní), Novomlýnská nádrž III (Novomlýnská – dolní), Těrlicko, Rozkoš, Nechranice, Seč, Pastviny, Slezská Harta, Jesenice, Hlučín, Mšeno

Viz. mapa lokalit.

V následujících letech plánujeme zajištění vodních ploch Vranov, Skalka, Milada a jezero Most.

Utonutí patří v České republice mezi pět nejčastějších úrazových příčin smrti, u dětí se řadí na druhé místo po dopravních nehodách. Z tohoto pohledu je činnost VZS na velkých vodních plochách zcela nezastupitelná a nenahraditelná. Veškerou činnost dělají dodnes vodní záchranáři zdarma ve svém volném čase, přesto na zcela profesionální úrovni.

Od roku 2016 poskytuje dotaci na Obnovu a rozvoj materiálně-technické základny VZS ČČK a její provoz Ministerstvo vnitra ČR a Generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR.

2. Vodní záchranná služba ČČK jako aktivní součást IZS

VZS je ostatní složkou IZS na základě „Dohody o plánované pomoci na vyžádání“ uzavřené s Ministerstvem vnitra – Generálním ředitelstvím HZS ČR a je také zapsána v Ústředním poplachovém plánu ČR.

Již od katastrofálních povodní v roce 1997 prokázala VZS svojí akceschopnost v nejnáročnějších podmínkách. VZS má specialisty na zásahy na volné a tekoucí vodě, kteří jsou nasazováni do náročných podmínek, kde díky svému výcviku a vybavení jsou schopni zajistit bezpečnou evakuaci, nebo záchranu lidí a majetku.
VZS a její záchranné týmy se od roku 1997 účastnily všech povodní, ať už většího či lokálního významu. VZS je nasazována nejen při povodních či záplavách, ale i v případě pátracích akcí na vodě, nebo v blízkosti vodních ploch a toků, i při vyhledávání utonulých. VZS je rovněž nasazována při likvidačních pracích a záchraně majetku.

3. Sport a volnočasové aktivity pro mládež i dospělé.

Každoročně se juniorská i seniorská reprezentace VZS účastní Mistrovství Evropy a/nebo Mistrovství světa ve vodním záchranném sportu (Lifesaving). VZS má systém postupových soutěží, kde se všichni závodníci nominují do reprezentace dle svých výsledků.
Pobočné spolky připravují sportovce při pravidelných trénincích a pořádají jednotlivé závody, přičemž vyvrcholením soutěžní sezóny je pak Mistrovství republiky dětí a mládeže v disciplínách ILS a také Mistrovství republiky v plážových disciplínách podle pravidel ILS. Dle výsledků v těchto nominačních závodech jsou pak vybráni reprezentanti na Mistrovství Evropy a Mistrovství světa.
Pobočné spolky pořádají závody také pro seniorskou členskou základnu, příkladem jsou Blanenská 250 či Tvrdošíjní v Jablonci na Nisou. Členové prověří svou zdatnost také při Mistrovství republiky na volné vodě.

4. Komplexní vzdělávací řád záchranářů – od juniorů po specialisty na specifické typy vodního prostředí a lektory/instruktory nejen pro složky IZS.

Ve své práci může VZS, jako jediná v ČR, těžit z členství v ILS, což je největší celosvětová asociace vodní záchrany.
VZS má vlastní vzdělávací program, který připravuje členy již od 6 let věku na jejich působení ve VZS.

VZS spolupracuje při výcviku příslušníků a zaměstnanců hlavních i ostatních složek IZS, kde provádí výcviky v oblasti ovládání motorových plavidel, hladinové služby, divoké vody a zásahu v povodních a specializované záchrany na ledě.

VZS je pro oblast preventivní a záchranné činnosti autorizovanou osobou a zároveň má akreditované kurzy Plavčík, Mistr Plavčí a Záchranář na volné vodě. Tyto kvalifikace byly transformovány do systému Národní soustavy kvalifikací (NSK) formou autorizovaných zkoušek v souladu s Národní soustavou povolání (NSP). Doplňujeme i certifikované kurzy v dalších systémech či v kooperaci, jako například Záchranářské minimum, Záchrana na zamrzlé vodní hladině, apod.
Frekventanti kurzů VZS jsou současně připravováni na činnosti v rámci zásahové činnosti v IZS při řešení mimořádných událostí. Úzká spolupráce se složkami IZS v oblasti vzdělávání a výcviku je jednou z priorit, na které VZS klade velký důraz.

VZS je také Pověřenou osobou k ověřování praktických dovedností při vedení malého plavidla v kategoriích M a S, které vydává Státní plavební správa.