Kdo jsme

Vodní záchranná služba ČČK Chrudim, pobočný spolek (dále VZS Chrudim) byla založena v roce 1995. Nyní ji tvoří 51 členů z toho 17 členů mládeže. V současné době realizuje VZS Chrudim svoji činnost v několika směrech.

Provoz Stanice první pomoci VZS (SPP VZS) a zajišťování hlídkové a záchranné činnosti na vodním díle Seč a nejbližším okolí.

V letní sezóně, Červenec a Srpen, provozuje VZS Chrudim na Seči SPP VZS,
která je v provozu 24 hodin denně. Cílem je předcházení úrazům a nehodám
a poskytování první rozšířené předlékařské pomoci, technické pomoci a to na vodě, pod vodou i v přilehlém okolí vodní hladiny.

Prevence, výuka a seznamování obyvatelstva s problematikou záchrany tonoucích, poskytování první pomoci a ukázky činnosti.

Průběžně, během celého roku se VZS Chrudim věnuje výuce první pomoci, prevenci a seznamování široké veřejnosti s problematikou vodní záchrany a to při příležitostech různých veřejných akcí či prezentací pro školy tábory nebo různé spolky či organizované skupiny.

Výcvik a vzdělávání členů VZS Chrudim

VZS Chrudim organizuje pro své členy pravidelné tréninky na krytém plaveckém bazéně či plovárně, dále víkendové akce a cvičení v Chrudimi, na SPP VZS na Seči nebo v různém terénu. Obsahem těchto výcviků jsou například semináře první pomoci, záchrana na proudící i stojaté vodě, záchrana na zamrzlé ploše, lezení a lanové techniky, potápění a další.

Spolupráce se složkami integrovaného záchranného systému (IZS)

VZS Chrudim je ostatní složkou IZS na základě „Dohody o plánované pomoci na vyžádání“ uzavřené s Ministerstvem vnitra – Generálním ředitelstvím HZS ČR a je také zapsána v Ústředním poplachovém plánu ČR. Dle potřeby spolupracujeme se všemi složkami IZS.

Zajišťujeme zdravotnický a technický dozor na různých sportovních a komerčních akcí

Další činností je zajišťování dozoru při různých sportovních akcí, jako jsou například závody dálkových plavců, jachtařské závody, triatlony, teambuildingové akce atd.