Fotoalbum

  • Fotoalbum

Alespoň jednou za měsíc se snažíme uspořádat výcvik, zaměřený na specializovanou přípravu. Zdravotnická příprava, záchrana na proudící vodě, záchrana na zamrzlých vodních plochách, ovládání všech druhů plavidel - to vše patří k dovednostem vodního záchranáře.

Po celý školní rok probíhají pravidelné tréninky na krytém plaveckém bazénu v Chrudimi, ale i na letní plovárně v Chrudimi a hlubokém bazénu v pardubickém aquacentru.

Při různých příležitostech prezentujeme formou ukázek naši činnost a šíříme osvětu do problematiky záchrany tonoucích.

Zajišťujeme různé sportovní a společenské akce, jako jsou například závody dálkových plavců, triatlony, závody plachetnic, různé teambuildingové akce a pod.

Pro děti věku 10-15 let nabízíme kroužek, jehož hlavní náplní jsou tréninky na krytém plaveckém bazénu v Chrudimi, které probíhají každý čtvrtek v čase 18:30 - 19:30. Kromě výuky klasického plavání se věnujeme plavání se základní potápěčskou výstrojí a výuce záchranných technik. Dále pro děti připravujeme nepravidelné akce a soustředění, kde se věnujeme první pomoci, ovládání plavidel, základům lanových technik a dalším činnostem, které by měl správný vodní záchranář umět.