Fotoalbum

Alespoň jednou za měsíc se snažíme uspořádat výcvik, zaměřený na specializovanou přípravu. Zdravotnická příprava, záchrana na proudící vodě, záchrana na zamrzlých vodních plochách, ovládání všech druhů plavidel - to vše patří k dovednostem vodního záchranáře.

Po celý školní rok probíhají pravidelné tréninky na krytém plaveckém bazénu v Chrudimi, ale i na letní plovárně v Chrudimi a hlubokém bazénu v pardubickém aquacentru.

Při různých příležitostech prezentujeme formou ukázek naši činnost a šíříme osvětu do problematiky záchrany tonoucích.

Zajišťujeme různé sportovní a společenské akce, jako jsou například závody dálkových plavců, triatlony, závody plachetnic, různé teambuildingové akce a pod.